Zbigniew Zakrzewski – Zielone Ogródki

398-zbigniew-zakrzewski-zielone-ogrodki1912-1992

Dalszą część południowej strony ulicy Zielonej wypełniają poczciwe, z dziecięcych zabaw dobrze mi znane Zielone Ogródki. Był to dawniej jeden z nielicznych terenów rekreacyjnych w śródmieściu. Ogródki powstały w końcu zeszłego stulecia. Były miejscem wytchnienia dla zamieszkujących tę okolicę rencistów i w ogóle osób starszych oraz terenem wesołych igraszek najmłodszego pokolenia. Jesienią 1938 roku dokonano na obszarze Zielonych Ogródków pewnych ulepszeń. Poszerzono basen, w pobliżu nie istniejącej dziś sali gimnastycznej Stelli zrobiono specjalne podwyższenie dla dzieci, cały ogród otoczono żywopłotem i urozmaicono świeżo posadzonymi topolami.

Ulicami mojego Poznania

Pisząc o zeszłym stuleciu, autor powyższych słów ma oczywiście na myśli XIX w. Zbigniew Zakrzewski to duchowy uczeń Marcelego Mottego (odsyłamy do hasła o tej ciekawej postaci poznańskiego życia literackiego). Obszerną i fascynującą opowieść o Poznaniu zamyka on tak: „Kończę zatem reportaż o niedawnej przeszłości miasta nad Wartą, Cybinką i Bogdanką. Kończę nie bez żalu, bo miasta tego trudno nie lubić, być może za jego niezwykłą prostotę, za trwanie z uporem w nie zawsze dostrzeżonym i docenionym trudzie…”.
Jego opowieści o topografii i historii Poznania (a nierzadko czyta miasto przez pryzmat historii ludzi, którzy w nim mieszkali) to rzecz niezwykłej urody, napisana eleganckim, gawędziarskim stylem. Jeszcze gdy był chłopcem, „tliła się w nim ciekawość Poznania”. Był wiernym czytelnikiem opowieści o mieście. Notował z pasją swoje obserwacje, zasłyszane wiadomości, ciekawostki. Państwowe Wydawnictwo Naukowe jako pierwsze wydało Przechadzki po Poznaniu lat międzywojennych. Zmienioną wersję tego tomu opublikowało najpierw Wydawnictwo Poznańskie, a później Zysk i S-ka jako Ulicami mojego Poznania. Mojego? – słusznie znalazł się w tytule ten zaimek. Wskazuje wszak na autorskość narracji oraz na szczególny związek piszącego z miastem.
Zbigniew Zakrzewski – profesor Akademii Ekonomicznej (dzisiejszego Uniwersytetu Ekonomicznego), świetny znawca dziejów Poznania, ale także meloman – urodził się 15 sierpnia 1912 r. w Puszczykowie pod Poznaniem, zmarł 19 sierpnia 1992 r. w Poznaniu. Zamiłowanie do nauki i społecznikostwa wyniósł z domu: jego ojciec, Ksawery, pracował jako lekarz, matka, Janina – jako nauczycielka i tłumaczka, dziadek, Ludwik Dygat, był znanym na emigracji patriotą.
Zakrzewski pobierał nauki w poznańskim Gimnazjum św. Jana Kantego, studiował prawo i ekonomię na Uniwersytecie Poznańskim, w 1938 r. uzyskał tytuł doktora (przygotował dysertację: Witold Skarżyński, ekonomista wielkopolski). Podczas wojny pracował w banku w Warszawie. We Francji wstąpił do I Dywizji Piechoty. Po powrocie do Poznania podjął pracę w Akademii Handlowej – późniejszej Akademii Ekonomicznej, w której następnie pełnił funkcje dziekana, prorektora oraz rektora. W 1986 r. otrzymał tytuł doktora honoris causa macierzystej uczelni. W latach 1981-1987 prezesował Poznańskiemu Towarzystwu Przyjaciół Nauk, był także wiceprezesem Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania. Rada Miejska Poznania w 1992 r. przyznała mu tytuł Honorowego Obywatela Miasta.
O jego rozległych zainteresowaniach świadczy dorobek książkowy: liczne prace dotyczące ekonomii, Przechadzki po Poznaniu lat międzywojennych, Ulicami mojego Poznania, Wspominam Poznań, Nazwy osobowe i historyczne ulic Poznania, Architektura i urbanistyka na przykładzie Poznania, Wielkopolanie w kulturze polskiej, Kulturoznawstwo, Z dziejów Opatowa. Profesor spoczywa na Junikowie.

Joanna Roszak

no images were found

Zielone Ogródki

Zielonymi Ogródkami zwany był najstarszy (1840 r.) skwer miejski znajdujący się pomiędzy ulicami Zieloną, Długą i Strzelecką, który pierwotnie był niewielkim parkiem, a alejki spacerowe wiodły między drzewami i krzewami. W 1879 r. na jego wschodnim skraju zbudowano halę sportową, w 1885 r. ustawiono przed nią popiersie twórcy systemu niemieckiej gimnastyki Friedricha Ludwiga Jahna, ufundowane z okazji 25-lecia poznańskiego Männer-Turn-Verein (Męskiego Związku Gimnastycznego), a w 1881 r. na terenie Zielonych Ogródków zbudowano fontannę.
Przed dwoma laty fontanna ta została całkowicie zmodernizowana, przykryta ażurową konstrukcją drewnianą, a nad ogromną niecką fontanny przy wodzie bawią się, pięknie wyrzeźbieni, mężczyzna, kobieta oraz chłopiec z psem. Rada Miasta postanowiła zaś godnie uhonorować, najsłynniejszego po Marcelim Mottym autora spacerowników po Poznaniu i dlatego 9 grudnia 2008 r. ten najstarszy zieleniec w mieście nazwany został Skwerem im. Zbigniewa Zakrzewskiego.

Paweł Cieliczko

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *